39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

LXVI Olimpiada Astronomiczna
19 lutego 2023r. | Administrator

Komitet Główny LXVI Olimpiady Astronomicznej ogło­sił listę osób zakwalifikowanych do etapu centralnego. W fi­na­le zna­laz­ło się tylko 20 najlepszych uczniów. Z dumą in­for­mu­je­my, że w tym gronie jest Jan Wanatowicz (4b). Za­wo­dy fi­na­ło­we odbędą się w dniach 9-12 marca w Cho­rzo­wie. Wiel­kie gratulacje!

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6