39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty matematyczne
26 lutego 2023r. | Administrator

16 lutego oraz 22 lutego odbyły się kolejne warsztaty ma­te­ma­tycz­ne prowadzone przez absolwentów: Tomka Mar­tyń­skie­go i Daniela Pazdro. Tematem zajęć była potega punk­tu oraz okręgi wpisane i opisane. Warsztaty cieszyły się za­in­te­re­so­wa­niem uczniów, którzy z zaangażowaniem roz­wią­zy­wa­li za­da­nia.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6