39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukces Alexa
11 marca 2023r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Alex Sadowy (1E), który jest zawodnikiem Stowarzyszenia Akademii Umiejętności Tech­nicz­nych Leonardo, otrzymał nagrodę Prezydenta Mia­sta Miel­ca za wysokie osiągnięcia sportowe i medalowe wy­ni­ki w Mo­de­lar­stwie Kosmicznym uzyskane na arenach spor­to­wych w ro­ku 2022. Alex został także uhonorowany na­gro­dą Za­rzą­du Województwa Podkarpackiego, która zo­sta­nie mu wrę­czo­na podczas XIV Gali Sportu Mło­dzie­żo­we­go Wo­je­wódz­twa Podkarpackiego 17 marca w Rze­szo­wie. Ser­decz­nie gratulujemy!

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6