39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Kółko biologiczne w nowej odsłonie
15 marca 2023r. | Administrator

Podczas gdy niektórzy odpoczywają, inni poszerzają swo­ją wiedzę na zajęciach kółka biologicznego. 15 marca pan To­masz Mrozowski – lekarz weterynarii, absolwent na­sze­go li­ce­um i przyjaciel Kopernika przeprowadził nie­zwyk­le cie­ka­we praktyczne zajęcia z zoologii, podczas któ­rych wy­ko­ny­wa­na była między innymi sekcja karpia. Po pokazie prze­pro­wa­dzo­nym przez naszego gościa uczniowie mieli oka­zję sa­mo­dziel­nie wykonać zadanie, wykorzystując swo­ją wie­dzę w praktyce. Było to nasze pierwsze spot­ka­nie, ale już wiemy, że nie ostatnie.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6