39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Nagroda za wysokie osiągnięcia w modelarstwie kosmicznym dla Alexa
20 marca 2023r. | Administrator

17 marca w hali Uniwersyteckiego Centrum Lek­ko­a­tle­tycz­ne­go w Rzeszowie odbyła się XIV Gala Spor­tu Mło­dzie­żo­we­go Województwa Podkarpackiego, pod­czas któ­rej wrę­czo­no stypendia sportowe oraz nagrody dla za­wod­ni­ków i trenerów. Z radością informujemy, że na­gro­dę z rąk Mar­szał­ka Województwa Podkarpackiego, pa­na Wła­dy­sława Ortyla odebrał Alex Sadowy, uczeń klasy 1e. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6