39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

VII Olimpiada Statystyczna
20 marca 2023r. | Administrator

15 marca w Warszawie odbył się finał centralny VII Olim­pia­dy Statystycznej, do którego zakwalifikowało się 79 ucz­niów. Ty­tuł Laureata Olimpiady uzyskało 30 naj­lep­szych. Wspa­nia­le spisali się reprezentanci naszego li­ce­um. Jan Wanatowicz - uczeń kl. 4b - zajął 2 miejsce i uzy­skał ty­tuł Lau­re­a­ta Olimpiady. Tytuł ten uzyskała też Wik­tor­ia Klich - uczennica klasy 3b. Wielkie gratulacje! Je­steś­my z Was dum­ni!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6