39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

First Step to Nobel Prize
20 marca 2023r. | Administrator

Po całorocznych eliminacjach wyłoniono finalistów kon­kur­su fizycznego „First Step to Nobel Prize” o puchar rek­to­ra Politechniki Łódzkiej. Do finału zakwalifikowało się aż 10 naszych uczniów: Paweł Żuczek (4b), Jan Wa­na­to­wicz (4b), Konrad Ćwięka (4b), Martyna Gaj (4b), David Gą­sio­rek (4a), Mateusz Hyla (4b), Iga Stryczek (3b), To­masz Ła­chut (4a), Maksymilian Koleśniak (3b) i Wiktor Maj­ka (4b). Gra­tu­la­cje!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6