39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wydziałowy Turniej Fizyczny
24 marca 2023r. | Administrator

18 marca na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Sto­so­wa­nej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ro­ze­gra­no finał Wydziałowego Turnieju Fizycznego. Do ry­wa­li­za­cji przystąpiło 35 najlepszych uczniów z całego kra­ju, a 16 z nich uzyskało tytuł Laureata Turnieju. Z radością in­for­mu­je­my, że wśród tej szesnastki znalazło się dwóch ucz­niów II LO w Mielcu: Paweł Żuczek (4b) zajął 3 miejsce, a Jan Wa­na­to­wicz (4b) - 13 miejsce. W finale wystąpił rów­nież Da­vid Gąsiorek (4a), uzyskując tytuł Finalisty Tur­nie­ju. Wiel­kie gratulacje!

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6