39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wiosna w II LO
24 marca 2023r. | Administrator

21 marca świętowaliśmy pierwszy dzień ka­len­da­rzo­wej wiosny. Tradycyjnie już uczniowie naszej szko­ły prze­bra­li się za postacie znane z historii, literatury, fil­mu, se­ria­li, kreskówek. Na szkolnych korytarzach można by­ło spot­kać Izabelę Łęcką, Stanisława Wokulskiego, Bal­la­dynę, kró­lew­ny, generałów, lekarzy, a nawet samego Mic­kie­wi­cza. Wy­da­rze­nie zwieńczył pokaz mody, na którym za­pre­zen­to­wa­no i na­gro­dzo­no najlepsze przebrania.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6