39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Wiedzy o Mediach
24 marca 2023r. | Administrator

W rozgrywającej się w dniach 17-18 marca na Uni­wer­sy­te­cie Warszawskim Olimpiadzie Wiedzy o Me­diach du­ży sukces odniosły Zofia Grzelak i Aleksandra Le­wan­dow­ska z kl. 2e, uzyskując tytuły laureata. Tym sa­mym oby­dwie uczen­ni­ce zdobyły indeksy, uprawniające do pod­ję­cia stu­diów na wybranych przez nie uczelniach w kraju. W olim­pia­dzie wzięło udział ponad 500 uczestników, a ty­tu­ły lau­re­a­tów uzyskało tylko 36 osób. 9 miejsce w kraju za­ję­ła Zo­sia Grzelak, uzyskując dodatkowe nagrody. Zosi i Oli ser­decz­nie gratulujemy szerokiej wiedzy oraz osiągnięć.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6