39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
27 marca 2023r. | Administrator

23 marca w Samorządowym Centrum Kultury w Miel­cu odbyły się eliminacje powiatowe 68. Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Recytatorskiego. Naszą szkołę re­pre­zen­to­wa­ły 4 uczen­ni­ce. Miło nam poinformować, że do re­jo­no­we­go eta­pu kon­kur­su przeszły: Kamila Kamińska z kl. 2f (re­cy­tac­ja), Oli­wia Mach­nik , Kinga Skrzyniarz z kl. 1c (poezja śpie­wa­na). Alek­san­dra Wójcik (kl. 1c) otrzymała wy­róż­nie­nie. Dziew­czy­nom gratulujemy odkrywczych in­ter­pre­ta­cji po­e­zji i życzymy powodzenia podczas ko­lej­nych tur­nie­jów.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6