39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Biologiczna
29 marca 2023r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Dominika Mazur (kl. 4d) i Fi­lip Kalisz (kl. 3c) zakwalifikowali się do etapu cen­tral­ne­go 52. Olim­pia­dy Biologicznej w roku szkolnym 2022/2023, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 21-23 kwietnia w Warszawie. Do za­wo­dów cen­tral­nych zakwalifikowało się 86 z 555 uczest­ni­ków (15,5%), którzy przystąpili do rywalizacji w eta­pie okrę­go­wym. Serdecznie gratulujemy i życzymy po­wo­dze­nia w War­sza­wie.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6