39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Konkurs o Złoty Indeks Politechniki Śląskiej z fizyki
1 kwietnia 2023r. | Administrator

Znamy wyniki Konkursu o Złoty Indeks Politechniki Ślą­skiej z fizyki. Tytuł Laureata I stopnia, jako jedyny (wy­ma­ga­ło to uzyskania minimum 90% punktów w roz­gryw­kach finałowych) zdobył Paweł Żuczek (4b), który wy­grał ca­ły kon­kurs. Tytuł Laureata II stopnia, jako jedyny (wy­ma­ga­ło to zdo­by­cia minimum 80% punktów w finale) zdo­był Wik­tor Maj­ka (4b), zajmując 2 miejsce w całym kon­kur­sie. Osiąg­nię­cie tytułu Laureata III stopnia wymagało uzy­ska­nia co naj­mniej 70% punktów. Udało się to 5 uczniom, wśród któ­rych zna­lazł się Piotr Żmu­da (3b) - zdobywca 5 miejsca w ca­łym tur­nie­ju. Tuż za nimi uplasowali się dwaj kolejni na­si ucz­nio­wie: Mateusz Hyla (4b) i Maksymilian Koleśniak (3b), któ­rzy uzy­ska­li tytułu Finalistów konkursu. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6