39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Ogólnopolska Olimpiada Retoryczna
2 kwietnia 2023r. | Administrator

Szymon Kaszluga z kl. 2E został finalistą Ogól­no­pol­skiej Olimpiady Retorycznej. Zawody centralne (o ty­tuł lau­re­a­ta) odbędą się w kwietniu na Katolickim Uni­wer­sy­te­cie Lu­bel­skim. Szymon jest jedynym uczniem z wo­je­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go, któremu udało się awan­so­wać do fi­na­łu tej Olim­pia­dy. Gratulujemy sukcesu i ży­czy­my po­wo­dze­nia w koń­co­wym etapie zawodów!

obrazek
te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6