39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Szkolenie prawne
3 kwietnia 2023r. | Administrator

30 marca 2023 r. klasy 1e, 3e, 4c brały udział w spot­ka­niu z adwokatem Karolem Grześkiewiczem – Pre­ze­sem Fun­da­cji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”. Pan me­ce­nas opo­wie­dział m.in. o zawodach prawniczych, przy­bli­żył pro­ble­ma­ty­kę odpowiedzialności karnej zwłaszcza w kontekście pro­ble­mów z narkotykami, wyjaśnił czym są groźby karalne i ja­kie sank­cje grożą za zniesławienie. Pamiętajmy, że „ig­no­ran­tia iuris nocet” – nieznajomość prawa szkodzi!

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6