39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej
5 kwietnia 2023r. | Administrator

Z radością informujemy o kolejnym sukcesie uczniów Ko­per­ni­ka. Do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Elek­trycz­nej i Ener­ge­tycz­nej zakwalifikowali się: Jan Wa­na­to­wicz (4b) i Pa­weł Żuczek (4b). Olimpiada roz­gry­wa­na jest w gru­pach: elektrycznej, w której do finału za­kwa­li­fi­ko­wa­ło się 14 uczniów oraz w grupie energetycznej, gdzie awans uzy­ska­ło zaledwie 3 najlepszych uczniów z całej Pol­ski. Wśród tej trój­ki znaleźli się Janek i Paweł. Finał ro­ze­gra­ny zo­sta­nie 24 kwietnia na Uniwersytecie Morskim w Gdy­ni. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6