39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

1e i 3e na UJK w Kielcach
19 kwietnia 2023r. | Administrator

Klasy 1e i 3e odwiedziły Instytut Literaturoznawstwa i Ję­zy­ko­znaw­stwa UJK w Kielcach. Uczniowie wysłuchali wy­kła­dów prof. Alicji Gałczyńskiej pn. Ile kobiet jest w ję­zy­ku? oraz prof. Beaty Utkowskiej - Stalking i sponsoring – „Lal­ka” czy­ta­na dzisiaj. Zwiedzili także budynek Wydziału Hu­ma­nis­tycz­ne­go, Cen­trum Rehabilitacji i Sportu oraz Bi­blio­te­kę Uni­wer­sy­tec­ką. Kampus Uniwersytecki zrobił na nich ogrom­ne wra­że­nie.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6