39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Wiedzy Technicznej
24 kwietnia 2023r. | Administrator

Z radością informujemy o kolejnym znakomitym wy­stę­pie olimpijskim uczniów II LO. Paweł Żuczek (4b) za­jął 2 miej­sce w XLIX Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, zdo­by­wa­jąc ty­tuł Laureata Olimpiady. Wiktor Majka (4b) za­jął 9 miej­sce i był najlepszy wśród uczniów, którzy zdo­by­li ty­tuł Fi­na­lis­ty, Jan Wanatowicz (4b) był 16, uzyskując tytuł Fi­na­lis­ty. W naj­lep­szej dwudziestce znalazło się więc aż trzech ucz­niów Ko­per­ni­ka. Takim wynikiem nie może po­chwa­lić się żad­na inna szkoła w Polsce. Gratulacje!

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6