39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Klasa 2a w teatrze
26 kwietnia 2023r. | Administrator

Uczniowie klasy 2a zmierzyli się z problemami po­ru­sza­ny­mi w twórczości Fiodora Dostojewskiego. Wizyta w Te­a­trze im. L. Solskiego w Tarnowie i obejrzenie sztuki pt. „Zbrod­nia i ka­ra” stały się pretekstem do szerokich roz­wa­żań na te­mat człowieka i jego różnorodnych mo­ty­wa­cji. Spek­takl będący współczesną koncepcją „Zbrod­ni i ka­ry” wy­warł na uczniach ogromne wrażenie.

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6