39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Biologiczna
27 kwietnia 2023r. | Administrator

24 kwietnia 2023 r. poznaliśmy wyniki olimpijskich zma­gań w zawodach centralnych 52. Olimpiady Bio­lo­gicz­nej. Z satysfakcją informujemy, że Dominka Mazur (4d) i Fi­lip Ka­lisz (3c) zdobyli tytuły Finalistów. Zawody trwa­ły dwa dni. W sobotę, 22 kwietnia, Dominika i Filip wy­ko­ny­wa­li wie­lo­go­dzin­ne zadania praktyczne w la­bo­ra­to­riach: z bo­ta­ni­ki, zoologii, biochemii oraz bioinformatyki ze statystyką. W niedzielę natomiast przystąpili do części pisemnej za­wo­dów oraz obrony przed Komisją swoich prac ba­daw­czych. Gra­tu­lu­je­my osiągnięcia i tytanicznej pracy, któ­rą mu­sie­li wy­ko­nać, przygotowując się do Olimpiady.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6