39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wiktoria i Wojtek finalistami LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
28 kwietnia 2023r. | Administrator

Z dumą informujemy, że do tegorocznego grona la­u­re­a­tów i finalistów olimpiad przedmiotowych dołączyli uczest­ni­cy LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - Wik­to­ria Klich (3b) i Wojciech Kopacz (3b). Pokonując w świet­nym sty­lu kolejne etapy olimpijskich zmagań, znaleźli się w gro­nie osób zakwalifikowanych do zawodów ogólnopolskich, któ­re odbyły się w dniach 20-22 kwietnia w Konstancinie. Obo­je uzys­ka­li tytuły finalistów, zapewniając sobie zdaną ma­tu­rę z ję­zy­ka polskiego na 100% w trzech jej częściach (eg­za­min pi­sem­ny na poziomach podstawowym i roz­sze­rzo­nym oraz eg­za­min ustny). Gratulujemy!

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6