39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wycieczka klasy 1c do Warszawy
29 kwietnia 2023r. | Administrator

21 kwietnia klasa 1c odwiedziła Warszawę. Podczas tej wizyty uczniowie wraz z wychowawczynią, panią Ag­niesz­ką Cze­chu­rą oraz panią Katarzyną Dąbek zwiedzili Sta­dion Na­ro­do­wy, obejrzeli wystawę „BODY WORLDS” oraz spa­ce­ro­wa­li z prze­wod­ni­kiem ulicami Starego Miasta. Wio­sen­na po­go­da oraz profesjonalna organizacja wy­ciecz­ki przez Biu­ro podróży „Tuitam” dostarczyły uczest­ni­kom wy­jaz­du miłych wrażeń.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6