39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

1d z przedstawieniem w Wadowicach Dolnych
30 kwietnia 2023r. | Administrator

25 kwietnia w Szkole Podstawowej w Wadowicach Dol­nych uczniowie klasy 1d wystawili sztukę pt. „O nie­dźwiad­ku Maciusiu jego wielkich łapach i jeszcze więk­szym ser­cu”, która powstała na podstawie książki „Róż­ni­my się skrzyd­ła­mi”. Po przedstawieniu mali ucz­nio­wie z chę­cią włą­czy­li się w pogadankę na temat to­le­ran­cji, rów­noś­ci i ak­cep­ta­cji poprowadzoną przez Julię Fli­sek. Opie­ku­nem gru­py był prof. Andrzej Pawlak.

obrazek
te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6