39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Puchar Polski Modeli Kosmicznych
19 maja 2023r. | Administrator

W dniach 13-14 maja 2023 r. w Lisich Kątach odbyły się zawody modeli kosmicznych, które zaliczane są do kla­sy­fi­ka­cji Pucharu Polski. Zawody rozegrano w sześciu kon­ku­ren­cjach. Miło nam poinformować, że Alex Sadowy (1e) wy­wal­czył I miejsce w konkurencji S6A – modeli rakiet z taś­mą ha­mu­ją­cą. W wydarzeniu brali udział także ab­sol­wen­ci na­sze­go liceum. W konkurencji S8P – ra­kie­to­pla­ny zdal­nie ste­ro­wa­ne Eryk Halaburda zajął I miej­sce, Ma­te­usz Czer­kies - III miejsce, zdobywając jed­no­cześ­nie ty­tu­ły Mis­trzów Pol­ski. Serdecznie gratulujemy!

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6