39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Konkurs astronomiczny „Astrolabium”
21 maja 2023r. | Administrator

W ogólnopolskim konkursie astronomicznym „Astro­la­bium”, organizowanym przez Obserwatorium Astro­no­micz­ne Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego w Krakowie, wzię­ło udział po­nad 600 uczniów. Najlepsza dwunastka zo­sta­ła wy­róż­nio­na i na­gro­dzo­na. Wśród nich znalazł się Piotr Żmuda, uczeń kla­sy 3b. Bardzo dobre wyniki (powyżej 100 pkt) uzy­ska­li też: Maksymilian Koleśniak (3b), Ignacy Dal­czyń­ski (1b) i Karolina Helowicz (1d). Gratulujemy!

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6