39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Licealiści Kopernika z przedstawieniem dla uczniów szkoły podstawowej
2 czerwca 2023r. | Administrator

1 czerwca uczniowie klasy 1d wraz z opiekunem, pa­nią M. Żukowską-Bąk, udali się do Szkoły Podstawowej nr 9 w Miel­cu, by zaprezentować przedstawienie teatralne pt. „O niedź­wiad­ku Maciusiu, jego wielkich łapkach i je­szcze więk­szym sercu”. Spotkanie odbyło się w ramach pro­mo­cji kam­pa­nii na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i mło­dzie­ży „Książ­ka ma moc”. Przedstawienie w wy­ko­na­niu li­ce­a­lis­tów zo­sta­ło przyjęte z wielką radością i przy­czy­ni­ło się do uatrak­cyj­nie­nia obchodów Dnia Dziecka.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6