39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Dzień Dziecka w Koperniku
3 czerwca 2023r. | Administrator

1 czerwca jest dniem, w którym co roku przy­po­mi­na­my sobie o tym, jak wspaniale jest być dziec­kiem. W Ko­per­ni­ku Dzień Dziecka upłynął pod zna­kiem za­ba­wy i róż­nych atrakcji. Część uczniów wzięła udział w rajdzie ro­we­ro­wym, inni wyruszyli na spływ ka­ja­ko­wy, a licealiści, którzy po­zo­sta­li w szkole, wzięli udział w pik­ni­ku i tańcach na bo­i­sku szkol­nym. Szkolne Koło Wolontariatu wraz z panią P. Cioch-Pietryką zorganizowało także kiermasz cha­ry­ta­tyw­ny, z którego dochód zostanie przeznaczony na po­moc ucz­niom szkoły w Ekwadorze.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6