39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Janek najlepszym maturzystą powiatu mieleckiego
22 czerwca 2023r. | Administrator

Z dumą informujemy, że 20 czerwca podczas uro­czys­tej gali „Komputer dla Najlepszego” nasz te­go­rocz­ny ab­sol­went, Jan Wanatowicz, został wybrany naj­lep­szym ma­tu­rzys­tą powiatu mieleckiego. Plebiscyt jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Starostwo Powiatowe w Mielcu w ra­mach uro­czys­te­go zakończenia roku szkolnego. Jest to świetna okazja, aby nagrodzić i wyróżnić najzdolniejszą młodzież szkół po­nad­pod­sta­wo­wych z powiatu. Gratulujemy Jankowi i ży­czy­my dal­szych sukcesów!

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6