39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wyróżnienia dla najzdolniejszych uczniów „Kopernika”
22 czerwca 2023r. | Administrator

20 czerwca Starostwo Powiatowe w Mielcu po raz 23. na­gro­dzi­ło najlepszych uczniów mieleckich szkół po­nad­pod­sta­wo­wych. W zaszczytnym gronie uho­no­ro­wa­nych lau­re­a­tów i finalistów olimpiad przed­mio­to­wych, kon­kur­sów ar­ty­stycz­nych i sportowych zna­leź­li się ucz­nio­wie II LO. Byli to: Da­vid Gą­sio­rek, Zofia Grzelak, Filip Kalisz, Szymon Ka­szlu­ga, Wik­to­ria Klich, Agata Komaniecka, Wojciech Ko­pacz, Alek­san­dra Lewandowska, Wiktor Majka, Do­mi­ni­ka Ma­zur, Paweł Witek, Paweł Żuczek. Serdecznie gra­tu­lu­je­my ucz­niom i ich rodzicom oraz opiekunom na­u­ko­wym.

obrazek
te: 0.018s dbnc: 6 dbnq: 6