39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Zaczynamy rok 2023/2024
5 września 2023r. | Administrator

4 września 2023 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2023/2024. Po wakacyjnej przerwie wszystkich powitał pan dy­rek­tor Zbigniew Rzeźnik, a uczniowie klasy 2c przy­go­to­wa­li część artystyczną. Młodzież klas pierwszych, któ­ra roz­po­czy­na naukę w II LO, złożyła uroczyste ślu­bo­wa­nie, sta­jąc się częścią naszej szkolnej społeczności. Wszystkim ży­czy­my uda­ne­go roku, wspaniałych przyjaźni i wy­ma­rzo­nych osiągnięć edukacyjnych.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6