39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wiktoria laureatką programu naukowego ADAMED SmartUP
12 września 2023r. | Administrator

11 września podczas uroczystej gali ogłoszono na­zwi­ska 10 laureatów nagrody głównej 9. edycji programu na­u­ko­we­go ADA­MED SmartUP. Cieszymy się bardzo, że wśród nich zna­la­zła się uczennica klasy 4b naszego LO - Wik­tor­ia Klich. W cią­gu najbliższych 10 miesięcy laureaci bę­dą mo­gli skorzystać z indywidualnych konsultacji z na­u­kow­ca­mi, by poszerzać swoją wiedzę oraz umie­jęt­noś­ci, a w ko­lej­ne wa­ka­cje wez­mą też udział w pro­gra­mach sta­żo­wych. Wiktorii serdecznie gratulujemy!

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6