39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Integracja klas pierwszych
14 września 2023r. | Administrator

Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych Kopernika wraz z pa­nią pedagog i wychowawcami uczestniczą w zajęciach in­te­gra­cyj­nych. W dniach 12, 13 i 14 września integrację w no­wej szko­le rozpoczęły klasy 1a, 1e oraz 1f. Podczas za­baw wy­ma­ga­ją­cych współpracy grupowej i rozmowy li­ce­a­liś­ci mie­li okazję pogłębienia relacji z koleżankami i ko­le­ga­mi, poznania swoich pasji, talentów, oczekiwań, po­dzie­le­nia się spostrzeżeniami oraz obawami. Humory do­pi­sy­wa­ły. Ży­czy­my wszystkim pierwszoklasistom samych ra­dos­nych chwil w nowej szkole, sukcesów w nauce i mnó­stwa przy­ja­ciół.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6