39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Szkolny spływ kajakowy
17 września 2023r. | Administrator

W dniach 12–13 września grupa uczniów klas czwar­tych wzięła udział w spływie kajakowym malowniczą rze­ką Lu­ba­czów­ką. Słoneczna pogoda skłoniła większość za­łóg ka­ja­ko­wych do kąpieli w rzece oraz udziału w kon­kur­sie sko­ków do wody. Wieczorem, po pokonaniu trasy spły­wu, li­ce­a­liś­ci mieli okazję obejrzeć film pt. „Raport Pi­lec­kie­go” w Ja­ro­sła­wiu. Drugiego dnia uczniowie mogli sprawdzić swo­je umiejętności, pokonując czerwoną trasę parku li­no­we­go. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. Lidia Głu­szak, p. Adam Ku­sak i p. Dariusz Mazur. Była to dobra lek­cja współ­pra­cy, połączona z ćwiczeniem sprawności fi­zycz­nej i edu­ka­cją geograficzną.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6