39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty matematyczne
18 września 2023r. | Administrator

W czwartek, 14 września, odbyły się pierwsze w tym ro­ku szkolnym warsztaty matematyczne. Zajęcia prowadzili ab­sol­wen­ci na­sze­go liceum: Tomasz Martyński, Daniel Paz­dro i Woj­ciech Wójcik. Spotkanie dotyczyło nie­zmien­ni­ków w za­da­niach konkursowych. Warsztaty cie­szą się nie­ustan­nie dużym powodzeniem wśród ucz­niów Ko­per­ni­ka. Już planujemy kolejne.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6