39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty lingwistyki matematycznej
21 września 2023r. | Administrator

20 września w II LO odbyły się warsztaty z lingwistyki ma­te­ma­tycz­nej, które zainteresowały blisko sześć­dzie­się­cio­ro ucz­niów naszej szkoły. Zajęcia prze­pro­wa­dził pan Da­niel Pazdro – absolwent Kopernika.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6