39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Natalia finalistką Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100%”
26 września 2023r. | Administrator

Z przyjemnością informujemy, że nasza tegoroczna ab­sol­went­ka, Natalia Rządzka, została finalistką Ogól­no­pol­skie­go Pro­jek­tu „Matura na 100%” or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez krakowską Fundację „Zawsze War­to” oraz Cen­tral­ną Ko­mi­sję Egzaminacyjną. W jubileuszowej X edycji projektu, spo­śród 253495 zdających egzaminy w 2023 r., kryteria fi­na­lis­ty spełniło 290 najlepszych maturzystów. W tej grupie zna­laz­ła się Na­ta­lia, której serdecznie gratulujemy!

obrazek
te: 0.114s dbnc: 6 dbnq: 6