39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Kolejne warsztaty z lingwistyki matematycznej
28 września 2023r. | Administrator

27 września odbyła się ostatnia rozgrzewka przed Olim­pia­dą Lingwistyki Matematycznej. Warsztaty ponownie zgro­ma­dzi­ły sześć­dzie­się­cio­ro uczniów z różnych klas, któ­rzy bra­li bar­dzo aktywny udział w rozwiązywaniu przy­go­to­wa­nych przez Daniela Pazdro zadań.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6