39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Licealiści Kopernika na kolejnym spływie kajakowym
29 września 2023r. | Administrator

W dniach 28-29 września odbył się trzeci już szkolny spływ kajakowy, którego uczestnikami byli tym razem ucz­nio­wie klas drugich. Pomysł na aktywne spędzanie cza­su na wodzie na tyle się wszystkim spodobał, że we wrześ­niu w spływach kajakowych kolejno wzięli udział czwar­to­kla­si­ści, trzecioklasiści i drugoklasiści. Spływy odbywały się na Lu­ba­czów­ce – krętej rzece ciągnącej się wzdłuż ma­low­ni­czych łąk i lasów. Organizatorom wyjazdów, p. Ada­mo­wi Ku­sa­ko­wi oraz p. Dariuszowi Mazurowi, dzię­ku­je­my za po­świę­co­ny czas i entuzjazm. Galeria...

obrazek
te: 0.019s dbnc: 6 dbnq: 6