39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Powiatowe podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadpodstawowych
4 października 2023r. | Administrator

3 października nasza szkoła została uhonorowana sta­tu­et­ką za zajęcie II miejsca w Powiatowym Współ­za­wod­nic­twie Szkół Ponadpodstawowych za rok szkol­ny 2022/2023. Jest to podsumowanie wszystkich za­wo­dów spor­to­wych z ubiegłego roku szkolnego. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my wszystkim, którzy przyczynili się do osiąg­nię­cia te­go suk­ce­su.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6