39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Noc w Koperniku Mat-Siat
4 października 2023r. | Administrator

W nocy z 29 na 30 września odbyła się druga edycja No­cy w Koperniku. W wydarzeniu uczestniczyła grupa 40 ucz­niów naszego liceum, jedna uczestniczka wymiany z Er­lan­gen oraz panie Anna Skucińska i Lidia Głuszak. Od­wie­dzi­ły nas rów­nież: pani dyrektor Magdalena Za­lo­tyń­ska i pa­ni Marcelina Mosior-Świć. Noc rozpoczęła się o 20.00 warsztatami matematycznymi. Z zasadą in­duk­cji ma­te­ma­tycz­nej uczestników imprezy zapoznali ab­sol­wen­ci: To­mek Martyński i Daniel Pazdro. Następnie od­by­ły się roz­gryw­ki w piłkę siatkową. W turnieju siatkarskimw zięło udział 5 drużyn. Mecze trwały do 3.00 i zakończyły się rozdaniem nagród i dyplomów. Następnie wszyscy uczestnicy udali się spać. Noc Mat-Siat zakończyła się w sobotę po 8.00. Większość uczestników, może trochę zaspana, ale uśmiechnięta udała się do domów. Niektórzy zostali jeszcze na próbę chóru.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6