39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wycieczka klasy 4f
5 października 2023r. | Administrator

W dniach 2-3 października klasa 4f wraz z opie­kun­ka­mi: panią Anną Lewandowską i panią Bogusławą Mi­chal­ce­wicz wy­je­cha­ła się na wycieczkę w Bieszczady. W Sa­no­ku li­ce­a­liś­ci zwiedzili Muzeum Historyczne i Galerię Zdzi­sła­wa Bek­siń­skie­go, a następnie zdobyli Połoninę Wet­liń­ską, skąd po­dzi­wiać mogli piękny, jesienny krajobraz. Wie­czo­rem młodzież miło spędziła czas przy ognisku, tań­cząc i śpie­wa­jąc polskie piosenki. Drugiego dnia ucz­nio­wie świet­nie bawili się na Bieszczadzkich Drezynach Ro­we­ro­wych w Uher­cach Mineralnych, a po spacerze po Za­po­rze So­liń­skiej, zmęczeni i szczęśliwi wrócili do domów.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6