39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Finały wojewódzkie Sztafetowych Biegów Przełajowych
25 października 2023r. | Administrator

23 października w Kolbuszowej odbyły się finały wo­je­wódz­kie Sztafetowych Biegów Przełajowych. Chłopcy, po bar­dzo za­cię­tej walce, zajęli ostatecznie 3 miejsce w wo­je­wódz­twie. Dziewczęta uplasowały się na miejscu 9. W skła­dzie dru­ży­ny chłop­ców znaleźli się: Igor Szydłowski (4a), Ma­ksy­mi­lian Sza­dy (2b), Rafał Kilian (1A), Oliwier Gem­bal (1a), Bła­żej Jeniec (2g), Nikodem Rajca (3b), oraz (rez.) Ka­mil Ro­bak (2e) i Kacper Hull (1b). Skład dziewcząt to: Mar­ty­na Ptak (2c), Wiktoria Piechota (3e), Aleksandra Szu­ban (2a), Emilia Trzpis (1e), Julia Krawiec (1c), Julia Cho­miuk (3b) oraz (rez.) Lena Maniak (3c). Serdecznie gra­tu­lu­je­my wspa­nia­łej kondycji i życzymy dalszych suk­ce­sów! Galeria...

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6