39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukcesy w Powiatowym Konkursie „Barwy Mojej Ojczyzny”
26 października 2023r. | Administrator

26 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu odbył się finał XIII edycji Powiatowego Konkursu „Bar­wy Mojej Ojczyzny”. Miło nam poinformować, że jury kon­kur­so­we doceniło talenty wokalne oraz recytatorskie ucz­niów II LO. Oliwia Perc (1f) zajęła I miejsce w kategorii śpiew, zaś wyróżnienia otrzymały Julia Podraza (1a) i Wik­tor­ia Ry­dza (2e). W kategorii recytacja I miejsce zajął Ja­kub Witek (1c). Organizatorem imprezy było Polskie To­wa­rzy­stwo Gim­na­stycz­ne „Sokół 1893” w Mielcu przy współ­pra­cy Miej­skiej Biblioteki Publicznej. Patronat nad kon­kur­sem spra­wo­wał Powiat Mielecki. Gratulujemy ucz­niom wspa­nia­łych występów i życzymy dalszych suk­ce­sów!

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6