39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Świętowanie w „Koperniku”
7 listopada 2023r. | Administrator

Ostatnie dni października były zwieńczeniem ob­cho­dów 70-lecia liceum. 30-31 października wszyscy ucz­nio­wie uczestniczyli w uroczystej akademii oraz mieli mo­żli­wość obej­rze­nia okolicznościowych wystaw przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie na tę okazję. Przy­go­to­wa­nia do rocz­ni­co­wych obchodów trwały rok, a zainaugurowane zo­sta­ły wy­jaz­dem grona pedagogicznego do Torunia śla­da­mi pa­tro­na szkoły, zbiegły się bowiem z 550. rocznicą uro­dzin Mi­ko­ła­ja Kopernika. Galeria...

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6