39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukces w badmintonie
26 listopada 2023r. | Administrator

15 listopada w Straszęcinie odbył się finał wojewódzki Li­ce­a­lia­dy w badmintonie chłopców. Nasza reprezentacja w skła­dzie: Da­wid Rusin (4f) i Igor Jabłoński (4a), po bar­dzo za­cię­tej ry­wa­li­za­cji pomiędzy 8 najlepszymi dru­ży­na­mi z wo­je­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go, zajęła IV miej­sce. Gra­tu­lu­je­my.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6