39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Osiągnięcia naukowe uczniów naszego liceum
26 listopada 2023r. | Administrator

Miło nam poinformować o kolejnych kwalifikacjach ucz­niów naszego liceum do etapów okręgowych olimpiad przed­mio­to­wych Do 2. edycji Olimpiady Liderów Te­le­ko­mu­ni­ka­cji i In­for­ma­ty­ki POLTELEINFO za­kwa­li­fi­ko­wa­li się: Maksymilian Koleśniak (4b), Karol Mach­nik (3b) i Szy­mon Szufla (3b). Awans do II etapu 26 edy­cji Olim­pia­dy Wie­dzy Elek­trycz­nej i Energetycznej „Euroelektra” wywalczyli: Szy­mon Droz­dow­ski (4b), Jakub Sowa (3b), Maksymilian Ko­leś­niak (4b) i Piotr Żmuda (4b), zaś do kolejnego etapu zma­gań konkursowych 34. edycji Olimpiady Teologii Ka­to­lic­kiej za­kwa­li­fi­ko­wa­ły się Anna Brzdęk (3f) i Maja Tom­czak (3f). Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6