39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukces Oliwii
29 listopada 2023r. | Administrator

28 listopada 2023 r. uczennica klasy 1f, Oliwia Perc, za­pre­zen­to­wa­ła swoje umiejętności wokalne w III Mię­dzy­szkol­nym Kon­kur­sie Piosenki Obcojęzycznej "Het­ma­nut­ki". Kon­kurs został zorganizowany przez 1 Nie­pub­licz­ne LO im. Het­ma­na Jana Tarnowskiego w Tar­no­brze­gu. Z dumą in­for­mu­je­my, że Oliwia zajęła I miejsce w kategorii szkół po­nad­pod­sta­wo­wych. Gra­tu­lu­je­my i życzymy dalszych suk­ce­sów.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6