39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wycieczka do Sejmu
30 listopada 2023r. | Administrator

29 listopada grupa uczniów „Kopernika” wraz z opie­ku­na­mi pojechała z wizytą do Sejmu Rzeczypospolitej Pol­skiej na zaproszenie pani poseł Elżbiety Burkiewicz. Ucz­nio­wie zwie­dzi­li Sejm RP, zapoznali się z jego historią, przy­słu­chi­wa­li się obra­dom. Dzięki pani poseł Krystynie Sko­wroń­skiej zo­ba­czy­li miejsce, gdzie obraduje Senat. Pa­ni po­seł Elż­bie­ta Burkiewicz zorganizowała wycieczkę do War­sza­wy w ramach prezentu z okazji Jubileuszu 70-lecia II LO. W wy­jeź­dzie uczestniczyła młodzież zaangażowana w ży­cie ar­tys­tycz­ne szkoły. Wycieczka zakończyła się spa­ce­rem po Kra­kow­skim Przedmieściu. Galeria...

obrazek
te: 0.026s dbnc: 6 dbnq: 6