39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

53. Olimpiada Biologiczna
1 grudnia 2023r. | Administrator

Miło nam poinformować, że w gronie uczniów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do etapu okręgowego 53. Olimpiady Bio­lo­gicz­nej zna­leź­li się: Martyna Ptak i Wiktor Skowron z kla­sy 2c, Alek­san­dra Sypek z klasy 3f oraz Alicja Pazdro i Ewa Za­wadz­ka z kla­sy 4c. Eliminacje okręgowe odbędą się 20 stycz­nia 2024 ro­ku w Kra­ko­wie. Serdecznie gratulujemy i ży­czy­my po­wo­dze­nia.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6