39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Wiedzy o Mediach
10 grudnia 2023r. | Administrator

Z satysfakcją informujemy, że uczennice klasy 3e: Ka­mi­la Kilian i Sabina Wrzesień awansowały do III etapu Olim­pia­dy Wie­dzy o Mediach. Serdecznie gratulujemy i trzy­ma­my kciu­ki za finał, który odbędzie się w marcu na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6